Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Admin příkazy

 

Admin příkazy pro Reálnou Zemi v7.4
 
LVL 1
/potopit ...Potopí trajekt
/vynorit ...Vynoří trajekt
/omrize ...Otevře mříže na trajektu
/zmrize ...Zavře mříže na trajektu
/acheat ID ...Testuje hráče anticheatem
/unfreeze ID ...Odmrazí hráče
/spec ID ...Sleduje hráče
/unmute ID ...Odmlčí Hráče
/dann ...Psaní velkým písmem na obrazovku
/ann ...Psaní velkým písmem na obrazovku
/getinfo ID ...Info hráče
/specoff ...Konec sledování hráče
/warpson ...Zapne warpy
/pocasi ...Změní počasí
/cas ...Změní čas
/spam ...Vymaže chat
 
LVL 2
/hp ID ...Nastaví životy hráči
/var ID ...Napomene hráče (3x=kick)
/jail ID ...Pošle hráče do vězení
/mute ID ...Zakáže hráči psaní do chatu
/goto ID ...Portne vás k hráči
/spam ...Vymaže chat
/freeze ID ...Zmrazí hráče
/disarm ID ...Odebere hráči zbraně
/unjail ID ...Propustí hráče z vězení
/rpenize ID ...Resetuje hráči peníze na nulu
/remove ID ...Vyhodí hráče z vozidla
 
LVL 3
/kick ID ...Vyhodí hráče ze serveru
/get ID ...Portne k vám hráče
/auto ID ...Opraví hráči auto
/tankovat ...Natankuje všechny nádrže
/avypoved ID ...Vyhodí hráče z povolání
/allunlock ...Odemkne všechny vozidla na serveru
/barva ...Změní barvu vozidla
/rampa ...Vytvoří rampu
/rampdestroy ...Vymaže všechny rampy
 
LVL 4
/ban ID ...Zablokuje hráči přístup na server
/timeban ID Čas Důvod ...Zablokuje přístup na dobu určitou (čas napište například 1d2h3m)
/eventsystem ...Založí event
/dcar ID ...Vyvolá dcar vozidlo
/ddestroy ...Smaže přivolané dcar vozidla
 
LVL 5
/setlvl ID ... nastaví admin lvl
/savelvl ID ...uloží admin lvl
/ddestroyall ...smaže všecny přivolané dcar vozidla

 

TOPlist